formath nedir?

Matematiksel bilgi ve kavramları öğretirken, bilişsel ve matematiksel becerileri geliştiren ve öğrencilere öğrenme stratejileri kazandıran forbrain tarafından tasarlanmış matematik öğrenme modelidir.

neden gereklidir?

 • Matematiksel kavramlar arasındaki ilişkiyi kurabilmek için

 • Matematikteki kavram yanılgılarını gidermek için

 • Ezberlemek yerine öğrenmek için

 • Matematiğin kendine has dilini ve terminolojisini etkili ve doğru bir şekilde kullanabilmek için

Matematiksel bilgiyi artırmak ve kalıcı kılmak için

 • Matematik korkusunu yenmek için

 • Sınav kaygısını aşmak için

Özgüveni artırmak için

 • Problem çözme becerilerini geliştirmek için

 • Matematikte not alma ve etkin ders dinleme becerilerini geliştirmek için

 • Test tekniğini uygulayabilmek için

 • Sınavlarda süreyi doğru kullanabilmek için

 • Soruları daha hızlı çözebilmek için

Matematiksel beceriyi geliştirmek için

 • Öğrendiği matematiksel altyapıyı farklı derslerde kullanabilmek için

 • Gerçek hayatta karşılaştığı zorlukları hızla analiz edip doğru çözümler bulabilmek için

Matematiği gerçek hayatta uygulamak için

Akademik başarıyı artırmak için

formath kimler için gereklidir ve nasıl kazandırır?

5-18 yaş arası öğrenciler için

 • Hedefini Belirle

 • İhtiyacını Belirle

 • Matematik Bilgisi

 • Matematikte Hata Analizi

 • Matematiksel Beceriler

 • Hız

 • Problem Çözme

 • Dikkat

 • Test Tekniği

 • Matematik Öğrenme ve Çalışma Stratejileri

 • Bireyselleştirilmiş Matematik Eğitimi

 • Akademik Başarı / Üniversite Sınavı

Hedefiniz istediğiniz üniversiteye dereceyle girmekse hazırlığınızı son sınıfa bırakmayın.

formath’ın uyguladığı ders işleyiş modeli

formath eğitim sürecini; öncesi, sırası ve sonrası olarak planlanmıştır. Öğrenciye her ders sonunda günlük ve kısa sürede tamamlayabileceği görevler verilir. Görevler o gün işlenen konunun tekrarı ve bir sonraki konuya hazırlık yapabilmesini sağlayan spiral metoda uygun tasarlanmış bir ya da birkaç sorudan oluşur. Öğrencinin görevi tamamlaması için, formath, ders dışında da gerekli desteği sağlar.

 • Öğretmen
 • Quiz
 • Öğrenci

Öğrenciye konunun başlangıcında önceki konu içeriklerinden bir kaç dakikalık quiz uygulanır.

 • Anlatıcı
 • Gözlemci

Öğretmen, kavramları, özellikleri ve formülleri aktarmak için ders notları, posterler, zihin haritaları, videolar gibi görseller kullanır.

 • Moderatör
 • Uygulayıcı

Öğretmen, öğrencilerin keşfederek ve uygulayarak öğrenmeleri için yönlendirir ve teşvik eder.

 • Moderatör
 • Analizci

Öğretmenin soru ve yönlendirmeleriyle öğrenciler yeni bilgileri daha önce öğrendikleriyle karşılaştırıp ilişkilendirerek kendi zihin haritalarını oluştururlar. Kavramları bütün içinde hangi alanlarda kullanabileceklerini öğrenirler.

Quiz

Öğrenciye konunun bitiminde işlenen konunun içeriğinden bir kaç dakikalık quiz uygulanır.

”Evren matematik diliyle yazılmıştır.”
Galileo Galilei